مانیپلاتوراندازه گیری دما و نمونه برداری


با استفاده از این دستگاه مشکلات اپراتوری و خطاهای حین نمونه برداری از مذاب فولاد در کوره های قوس الکتریکی، کوره پاتیلی و همچنین پاتیل کاهش یافته و با توجه به کاهش زمانهای نمونه گیری و دقت در نمونه گیری، منجر به افزایش تولید و ارتقاء بهره وری خواهد شد.

مزیتهای بهره برداری از این سیستم عبارتند از:

افزایش سرعت نمونه گیری و اندازه گیری حرارت

کاهش مشکلات اپراتوری و افزایش دقت نمونه گیری توسط دستگاه،

افزایش سرعت تولید و کاهش مشکلات مربوط به نمونه گیری،

افزایش ایمنی و بهبود شرایط کاری،

افزایش بهره وری واحد و کاهش هزینه های تولید

ویژگی های دستگاه عبارتند از:

قابلیت کنترل از طریق اتاق اپراتوری و یا توسط اپراتور به شکل دستی

قابلیت اندازه گیری دما و نمونه برداری از مذاب به شکل همزمان

کنترل دستگاه توسط PLC

سیستم خنک شونده توسط هوا