دستگاه اتوماتیک ماسه ریز اسلاید گیت


با استفاده از این دستگاه، نازل پاتیل ریخته گری ( اسلاید گیت ) به راحتی ماسه ریزی شده و مشکلات اپراتوری و همچنین مشکلات حین تخلیه پاتیل اعم از مسدود شدن و یا نشت مذاب از اسلاید گیت به مراتب کاهش یافته و همچنین مشکلات مربوط به نیروی انسانی به منظور  پر کردن اسلاید گیت کاهش می یابد.

توانمندیها و ویژگی های دستگاه اتوماتیک پرکننده ماسه مجرا

  1. دستگاهی ساخت ایران و دارای تمامی توانمندیهای دستگاههای مشابه خارجی
  2. امکان پر کردن مجرای خروجی پاتیل ( اسلاید گیت ) به شکل کامل و مطمئن       
  3. امکان کنترل دستگاه به شکل دستی و یا اتوماتیک و یا هر دو مورد
  4. امکان کنترل دستگاه از موقعیت صفر صفر ( زمین ) و توسط تابلوی اپراتوری نصب شده در محل و یا امکان کنترل دستگاه از طریق اتاق اپراتوری
  5. امکان مونیتورینگ و بازبینی موقعیت داخل پاتیل در حین پر شدن اسلاید گیت و آرشیو نمودن تصاویر
  6. امکان کنترل میزان ماسه مصرفی برای پر کردن کامل و صحیح اسلایدگیت
  7. نگهداری و تعمیرات اندک مکانیزم
  8. قیمت پایین تر نسبت به نمونه های مشابه خارجی
  9. دسترسی راحت به خدمات پس از فروش و کاهش هزینه ها
  10. نصب، راه اندازی و تحویل دستگاه توسط کارشناسان داخلی