دستگاه تزریق مفتول آلومینیوم


با استفاده از این دستگاه، مفتول آلومینیوم و سایر افزودنیها نظیر CaFe و CaSi، به داخل پاتیل فولاد تزریق  می شود که علاوه بر بهبود راندمان تصفیه فولاد مذاب، کاهش مصرف مواد افزودنی به مذاب را نیز به دنبال دارد.

ویژگیهای دستگاه تزریق مفتول در LF فولادسازی:

 1. دستگاهی ساخت ایران و دارای تمامی توانمندیهای دستگاههای مشابه خارجی
 2. قابلیت تزریق دو رشته مفتول  (Two Strand Wire Injection System)
 3. قابلیت تزریق 4 رشته مفتول (Four Strand Wire Injection System)
 4. قابلیت تنظیم و تزریق انواع مفتول های تزریق شونده در پاتیل مذاب 
 5. قابلیت تنظیم سرعت تزریق بین 20-300 متر بر دقیقه
 6. قابلیت تنظیم طول تزریق بر حسب متراژ مورد نیاز تزریق
 7. اتوماسیون و سیستم کنترل دستگاه از طریق   PLC – S7 300
 8. قابلیت کنترل از طریق تابلوی اصلی و تابلوهای فرعی دستگاه
 9. قابلیت کنترل دستگاه از طریق اتاق اپراتوری و از طریق کامپیوتر
 10. قیمت پایین تر نسبت به نمونه های مشابه خارجی
 11. دسترسی راحت به مرکز خدمات پس از فروش و کاهش هزینه ها